^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Erasmus+

Erasmus+

V letech 2014 - 2016 naše škola získala grant z projektu Evropské unie Erasmus+.

Díky tomuto projektu měli možnost vybraní pedagogové absolvovat sebevzdělávací kurzy v anglickém jazyce ve Velké Británii. Kurzy byly zaměřené na nové metody zkvalitnění a zefektivnění výuky anglického jazyka, získání nových zkušeností, přehled o způsobech výuky v zahraničí. O získané informace se pak vyučující podělili s ostatními kolegy.

Díky projektu se nám zároveň podařilo navázat spolupráci se školami v zahraničí, konkrétně na Slovensku, ve Slovinsku a Francii, se kterými probíhá aktivní výměna informací, které nadále prohlubují užití vybraných metod výuky.

Pevně věříme, že i nadále budeme aktivně spolupracovat na poli jazykového vzdělávání našich pedagogů tak, aby mohli své nové znalosti a dovednosti aktivně využívat ve výuce našich žáků.

1.6.2016, Mgr. Michaela Jarešová

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

 

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů