^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA PRO ŽÁKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

V této sekci naleznete u jednotlivých tříd odkazy na domácí přípravu, pracovní listy a zápisy pro žáky v době uzavření školy.

Pro komunikaci a konzultace s jednotlivými vyučujícími využijte e-mailové adresy pedagogů - ZDE.

Vypracované přípravy z českého jazyka VIII. B zasílejte na emailovou adresu Mgr. Karhana, VIII. A na adresu pí uč. Axmanové, VI. A na adresu pí uč. Saloňové.

Domácí příprava bude vkládána v pravidelných intervalech.


I.A - Zadání 1, Zadání 2, Zadání 3, Zadání4a, Zadání4b


I.BZadání 1Zadání 2Zadání 3Zadání4aZadání4b


I.CZadání 1Zadání 2Zadání 3Zadání4aZadání4b


II.A - Zadání 1, Zadání 2, Zadání 3, Zadání4


II.B - Zadání 1Zadání 2Zadání 3Zadání4


II.C - Zadání 1Zadání 2Zadání 3,  Zadání4


III.A - Zadání1, Zadání2, Zadání3AJ1, AJ(OLIŠ.), AJ2(JAREŠ.), AJ2(OLIŠ.), AJ3(JAREŠ.), AJ3(OLIŠ.), AJ4(JAR.), AJ4(OLIŠ.)


III.B - komunikace a zadávání práce bude probíhat přes e-mail třídní učitelky, AJ1AJ(OLIŠ.)AJ2(JAREŠ.)AJ3(JAREŠ.)AJ4(JAR.)


III.C - komunikace a zadávání práce bude probíhat přes e-mail třídní učitelky, AJ1AJ(OLIŠ.)AJ2(JAREŠ.)AJ3(JAREŠ.), AJ(FOTT)AJ4(JAR.)


IV.A - Zadání1, Zadání2, Zadání3, Zadání4


IV.B - Zadání, Zadání2, Zadání3AJ1AJ, VelikonoceZadání4, AJ3


IV.C - Zadání1, AJ1, AJ2, Zadání2, Zadání3, AJ3, Zadání4, Velikonoce


V.A - Žáci, kteří nemají u sebe sešity na procvičování z MA a ČJ si je vyzvednou v kanceláři školy. Zadání1, Zadání2, AJ(OLIŠ.), AJ2(OLIŠ.), Zadání3AJ3(OLIŠ.) AJ3(OLIŠ.)PLAJ(FOTT), AJ4(OLIŠ.), Zadání 4


V.B - domácí příprava již zadána, AJ1, AJ2Zadání 2, AJ3, AJ3(NAZ.)AJ(FOTT)VelikonoceZadání 4


V.C - domácí příprava již zadána, AJ1AJ1(OLIŠ.), AJ2(JAREŠ.), Zadání2AJ3AJ(FOTT), AJ4(JAR.)Zadání 4


VI.A - FY1, FY2, FY3, FY4, FY5, FY6, M1, M2, M3Z1, AJ1, D1, PŘ1ČJ1ČJ2ČJ3ČJ4, AJ2(KRÁK.), PŘ2, Z2, Z3, ČJ5, ČJ6, FY7, D2, D3M4, AJ3ČJ7, ČJ8, PŘ3, Z3AJ(FOTT), M5, D4, PŘ4, ČJ9, FY8, AJ4(KRÁK.)M6, ČJ10, Z5, Z6


VI.B - FY1FY2FY3FY4FY5FY6ČJ1ČJ2ČJ3, , FY8ČJ4Z1D1PŘ1, AJ(OLIŠ.), M1, M2PŘ2Z2Z3ČJ5,ČJ6FY7D2D3, AJ2(OLIŠ.)AJ3, M3, ČJ7, ČJ8PŘ3Z3AJ3(OLIŠ.)AJ(FOTT)D4PŘ4, M4FY8ČJ9, ČJ10, AJ4(OLIŠ.)Z5Z6


VI.C FY1FY2FY3FY4FY5FY6ČJ1ČJ2ČJ3ČJ4Z1, AJ1D1PŘ1M1, AJ2(JAREŠ.)M2PŘ2Z2Z3ČJ5, ČJ6FY7D2D3AJ3M3ČJ7, ČJ8,

PŘ3Z3AJ(FOTT)D4,  PŘ4M4FY8ČJ9ČJ10, AJ4(JAR.)Z5Z6


VII.A - RJ1, FY, M1, M2, AJ1, ČJ1, ČJ2ČJ3, ČJ4, PŘ1, NJ1Z1, AJ(OLIŠ.), NJ(FIS.), RJ2D1, AJ2(JAREŠ.), D2, PŘ2, FY2, M3, NJ2(AXMAN.), ČJ5, ČJ6, Z2, RJ2(MOST.), NJ2(FIS.), RJ3, D3, AJ3, ČJ7, ČJ8, PŘ3, FY3, RJ3(MOST.)NJ3(AXM.)AJ(FOTT), NJ3(FIS.), Z3, RJ4M4, D4, RJ4(MOST.), PŘ4, ČJ9, ČJ10, FY4, AJ4(KRÁK.), Z4, NJ4(AXM.), RJ5NJ4(FIS.)


VII.BFY, M1M2AJ1PŘ1NJ1, Z1AJ(OLIŠ.)NJ(FIS.), ČJ1, D1, RJ1(Most.), ČJ2, ČJ3AJ2(JAREŠ.)D2PŘ2FY2, ČJ4M3NJ2(AXMAN.)Z2RJ2(MOST.)NJ2(FIS.)RJ2, ČJ5D3AJ3, ČJ6PŘ3FY3RJ3(MOST.)NJ3(AXM.), ČJ7AJ(FOTT)NJ3(FIS.)Z3M4D4RJ4(MOST.)PŘ4FY4Z4NJ4(AXM.), AJ4(JAR.), ČJ9NJ4(FIS.)


VII.C - M1, M2, M3, M4FYAJ1, D1NJ1Z1AJ(OLIŠ.), PŘ1, D2,  ČJ1ČJ2ČJ3RJ1(Most.)AJ2(JAREŠ.), PŘ2D2ČJ4FY2NJ2(AXMAN.)ČJ5ČJ6Z2RJ2(MOST.), D3, AJ2(OLIŠ.), M5RJ1RJ2AJ3ČJ7ČJ8FY3, PŘ3RJ3(MOST.)NJ3(AXM.)AJ3(OLIŠ.)AJ(FOTT)Z3RJ3RJ4, M6D4, D5RJ4(MOST.), VKOČJ9ČJ10FY4, PŘ4, PŘ4PLZ4NJ4(AXM.), M7AJ4(OLIŠ.)RJ5


VIII.A - RJ1FY, D1, AJ1CH1, ČJ1, NJ1, Z1, AJ(OLIŠ.), PŘ1, M1, RJ2, RJ1(Most.), AJ2(JAREŠ.), PŘ2M2, CH2, FY2, ČJ2, NJ2(AXMAN.), RJ2(MOST.), RJ3, AJ3, D2, M3, CH3, FY3, PŘ3RJ3(MOST.), ČJ3, NJ3(AXM.)AJ(FOTT), RJ4, RJ4(MOST.)CH4, FY4, PŘ4, PŘ4PLM4, AJ4(KRÁK.), Z2, ČJ4, NJ4(AXM.), RJ5(SKA)


VIII.B - ČJ1ČJ2ČJ3ČJ4ČJ5ČJ6FYAJ1, D1, CH1NJ1Z1AJ(OLIŠ.)PŘ1M1, NJ(FIS.)RJ1(Most.)AJ2(JAREŠ.)PŘ2M2,CH2FY2NJ2(AXMAN.)ČJ7RJ2(MOST.), NJ2(FIS), D2RJ1RJ2RJ3,AJ3,M3,CH3FY3,

PŘ3,RJ3(MOST.),NJ3(AXM.),NJ3(FIS.),ČJ8,RJ4, D3RJ4(MOST.),  CH4FY4PŘ4PŘ4PLM4AJ4(KRÁK.)Z2NJ4(AXM.), AJ4(JAR.), ČJ9, NJ4(FIS.),  RJ5(SKA)


VIII.C - ČJ1ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5, ČJ6FYAJ1CH1NJ1Z1AJ(OLIŠ.)PŘ1M1NJ(FIS.)RJ2, D1RJ1(Most.)AJ2(JAREŠ.)PŘ2, D2M2CH2FY2NJ2(AXMAN.)ČJ7RJ2(MOST.), AJ2(OLIŠ.)NJ2(FIS), D3AJ3M3CH3FY3PŘ3RJ3(MOST.)NJ3(AXM.)AJ3(OLIŠ.)NJ3(FIS.), ČJ8, D4RJ4(MOST.),  CH4FY4PŘ4PŘ4PLM4AJ4(KRÁK.)Z2NJ4(AXM.)ČJ9, AJ4(OLIŠ.)NJ4(FIS.)


IX.A - M1, M2M3M4FY, D1, CH1, NJ1, AJ(OLIŠ.), PŘ1, NJ(FIS.), ČJ1,ČJ2D1, RJ1, ČJ3, PŘ2, CH2, FY2, ČJ4, NJ2(AXMAN.), RJ2, AJ2(OLIŠ.), M5, NJ2(FIS.), ČJ5, ČJ6, PŘ3, ČJ7, AJ3, D2, CH3, FY3, PŘ3RJ3(MOST.), NJ3(AXM.)AJ3(OLIŠ.)AJ(FOTT)NJ3(FIS.), M6, ČJ8ČJ9, RJ4(MOST.), CH4, FY4, PŘ4, PŘ4PL, NJ4(AXM.), M7, AJ4(OLIŠ.), ČJ10, ČJ11, ČJ12, NJ4(FIS.), Z


IX.B M1M2M3M4FYD1CH1NJ1AJ(OLIŠ.)PŘ1NJ(FIS.),ČJ1,ČJ2

D2RJ1ČJ3,AJ2(JAREŠ.)PŘ2CH2FY2ČJ4NJ2(AXMAN.),

RJ2AJ2(OLIŠ.)M5NJ2(FIS.)ČJ5ČJ6PŘ3ČJ7AJ3FY3

PŘ3RJ3(MOST.)NJ3(AXM.)AJ3(OLIŠ.)NJ3(FIS.)M6, ČJ8ČJ9RJ4(MOST.)CH3CH4 D3FY4PŘ4PŘ4PL,NJ4(AXM.)M7, AJ4(JAR.)AJ4(OLIŠ.)ČJ10ČJ11ČJ12NJ4(FIS.)Z


Anglický jazyk - skupina pí uč. Mgr. Fottrové

INFORMATIKA 8. ročník - dobrovolná nabídka činnosti

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, aneb jak si udžet dobrou náladu, posílit tělo a naší imunitu :)

ONLINE procvičování češtiny a matematiky pro 1. i 2. stupeň ZŠ

NABÍDKA AKTIVIT ŠKOLNÍ DRUŽINY

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci