^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Přání ke Dni učitelů

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

v neděli 28. března opět slaví učitelé svůj svátek.

Ráda bych Vám popřála, v tomto obzvlášť náročném období, aby nejen ten jeden den, ale i dny ostatní, byly naplněné klidem, spokojeností nejen ve škole, ale také v osobní rovině, tolerancí a špetkou štěstí.

Ze srdce Vám přeji pevné zdraví – to fyzické i to duševní. 

Přeji nám všem, abychom zase navzájem viděli rozesmáté obličeje bez roušek a respirátorů, abychom se nebáli setkávat se, abychom se zase mohli naplno věnovat práci a užívat života, s plným nádechem jarního svěžího vzduchu.

A krásné jarní dny, zdraví a optimismus přeji také ostatním zaměstnancům naší školy. Ač nepedagogové, významně se podílejí na chodu celé školy a bez nich bychom, my učitelé, svou práci dělali jen těžko.

Přeji Vám pozitivní dny s negativními testy a těším se na Vás v naší škole, v naší sborovně, pěkně z očí do očí a ne za obrazovkami našich pc.

Vladimíra Nováková

ředitelka školy

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů