^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Informace k nástupu žáků do školy od 12. 4. 2021

Ode dne 12. 4. 2021 je dle mimořádného opatření MZČR (ke stažení zde) povolen rotační způsob vyučování na 1. stupni ZŠ. Třídy 1. stupně se budou střídat v týdenních intervalech (sudý, lichý týden) na prezenční a distanční výuce.

Podmínkou pro účast na prezenční výuce je dle mimořádného opatření MZČR (ke stažení zde) negativní antigenní test, který se bude provádět pravidelně ve škole (samotestování). Žáci budou muset mít dle mimořádného opatření MZČR (ke stažení zde) po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa i nos chirurgickou rouškou. Při vstupu do budovy školy a do třídy jsou žáci povinni použít dezinfekci rukou.

Harmonogram střídání tříd na prezenční a distanční výuce:

stridani_lichy_sudy.png

Střídání dle sudého a lichého týdne se řídí kalendářem a bude pokračovat i v následujících týdnech.

Harmonogram vstupu do budovy a konce vyučování:

vstupy_konce_male.png

 Žáci 2. stupně pokračují v distančním způsobu vyučování.

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O ŽÁKY ZAMĚSTNANCŮ IZS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZENECKÁ

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka je mimořádným opatřením MZČR povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle z.
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

Na základě mimořádného opatření MZČR je přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Žákům, kteří se tetsování nezúčastní nebo mají pozitivní výsledek je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona.

Testování bude probíhat pravidelně dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek vždy bezprostředně po příchodu do školy (školní družiny).

Testování provádějí sami žáci pod dohledem určeného pracovníka školy pomocí neinvazivních antigenních testů.

Postup při testování a následné kroky při zjistštění pozitivního výsledku naleznete v níže přiložených materiálech a videích:

Instruktážní leták testování

Leták pro rodiče k testování - ZDE

Leták pro žáky k testování - ZDE

Video MŠMT k postupu testování - ZDE

Přehled návazných postupů testování - ZDE

Manuál Covid-19 k testování ve školách - ZDE

Další informace a videa naleznete na webu TESTOVANI.EDU.CZ

Další informace k provozu škol od 12. 4. 2021 naleznete na webu MSMT.CZ

 

Provoz školní družiny včetně ranní družiny bude zajištěn v běžném režimu při dodržení homogenity tříd.

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosiče. Obědy je zapotřebí objednat a uhradit.

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů