^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Články ze školních akcí

2019/2020

11. 2. 2020 - Stavění modelů ve III. B

Žáci III. B si vyzkoušeli, jaké to je být konstruktérem a stavitelem. Děti sestavovaly různé modely a stavby podle plánku a musím říci, že mě mile překvapily. Práce je velmi bavila, trpělivě hledaly a opravovaly drobné nedostatky, vzájemně si pomáhaly a radily. Téměř všichni stavbu úspěšně dokončili.

Mgr. Petra Radimská

IMG_20200123_122617.jpg

11. 2. 2020 - Asistenční pes

V pátek ( 24.1. ) dopoledne navštívil 3. třídy asistenční pes Spajk se svou cvičitelkou Lenkou Němcovou. Zhlédli jsme prezentaci o nadaci s názvem „ Šťastný pes - Handicap „ kde se věnují  výcviku těchto pejsků pro handicapované lidi, kteří je potřebují. Asistenční psi jsou vycvičeni tak, aby mohli pomáhat všem nemocným lidem.  Spajk se svou cvičitelkou ukazoval např. jak umí otevírat dvířka, sbírat různé předměty, sundávat ponožky a rukavice, ale musel být také  naprosto klidný a poslušný. Také nám předvedl co je Canisterapie . Pejsek napomáhá při sbližování s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty. Je to důvěrník, kamarád a věrný společník. Čas rychle uběhl a tak jsme se museli s pejskem i  s jeho  úžasnou cvičitelkou rozloučit. Děti odměnily Spajka velkým potleskem, pohlazením a  piškotem. Děkujeme tímto Lence Němcové, že k nám s pejskem zavítala a obohatila nás novými informacemi a krásným zážitkem. 

Mgr. Petra Radimská

6. 1. 2020 - Projektový úkol: Vesmír

Žáci 6. ročníku měli za úkol do zeměpisu zmapovat objekty ve Vesmíru a zhostili se toho vskutku velkolepě. Ve dvojicích zpracovali plakáty a mnozí z nich vytvořili i úžasné modely. Všechny práce jsou vystaveny v učebně zeměpisu.

Slunecni_soustava.jpg

17. 12. 2019 - Vánoční těšení čtvrťáků

Od začátku prosince se všechny děti těší hlavně na Vánoce. I žáci čtvrtých tříd si adventní čas užívali. Nejdříve je navštívil sv. Mikuláš s družinou andělů a čertů. V dalším týdnu se vydali do muzea na výstavu Retrohrátky, prohlédli si známý chomutovský betlém pana Fialy, kapli sv. Kateřiny a na vánočních trzích na náměstí ochutnali dobroty i něco nakoupili. Tradiční vánoční zvyky, hra o narození Ježíška i seznámení se se starými řemesly, na ně čekalo na tradičních Staročeských Vánocích U Kaštanu. Teď už jen středeční filmové představení, trocha tvoření při vánočních dílnách, a pak už čekají dva týdny prázdnin. Krásné Vánoce všem!

A. Šustrová, V. Urbanová, M. Soukupová

16. 12. 2019 - Vánoční besídka ve III. B

S dětmi jsme připravili pro rodiče a kamarády odpolední program plný písní, básní, tanců a dobrého občerstvení. Děti se na program poctivě připravily a v naší kuchyňce vyrobily jednohubky zajímavých tvarů a chutí. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Rodiče se též zapojili svým zpěvem. Odměnou byl potlesk, který si děti zasloužily.

Mgr. Radimská

16. 12. 2019 - Vystoupení v Domově pro seniory na Písečné, Chomutov

Třídy III. A a III. B navštívily domov důchodců na Písečné. Děti ze III. B potěšily dědečky a babičky svým pěveckým a hudebním vystoupením. Děti ze III. A si připravily tvořivé dílničky, kde společně s klienty vyráběly vánoční ozdoby a dekorace. Bylo kouzelné sledovat, jak se všichni i přes vysoký věk, snažili a aktivně se do výroby ozdob zapojili. Natírali, obalovali v kokosu, stříhali, zdobili větvičkami. Nakonec je děti ještě obdarovaly připravenými přáníčky. Přáníčka byla moc krásná, každého potěšila. Děkujeme všem paní učitelkám a vychovatelkám, které nám přáníčka společně s dětmi připravily.

Mgr. Radimská

16. 12. 2019 - Domov se zvláštním režimem – Domov harmonie a klidu

V pátek 13. prosince 2019 se v dopoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním vystoupení pro seniory. Představení uvedly žákyně 4. a 5. tříd svým tanečním vystoupením pod vedení p. uč. Linhartové. Poté na řadu přišel pěvecký sbor pod vedením p. uč. Šlaufové. Na závěr si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Na pátek 13. to byla úžasná akce, děkujeme všem.

Mgr. Linhartová a Mgr. Šlaufová

IMG_4975.JPG

13. 12. 2019 - Předvánoční Drážďany 2019

Po roční přestávce měli žáci, převážně z 8. a 9. ročníků, možnost opět vyjet na jednodenní exkurzi do Německa. Prohlédli si nejznámější stavby v centru Drážďan a seznámili se s jejich historií. Navštívili jeden z vánočních trhů, kde obdivovali zejména barevnost a propracovanost jednotlivých stánků, které navozují téměř pohádkovou atmosféru. V osobním volnu se mohli věnovat nakupování dárků, návštěvě Muzea hygieny nebo hledání kešek. V odpoledních hodinách se jedna skupina žáků seznámila se sbírkami porcelánu, historickým fyzikálním kabinetem a malířským uměním ve světově proslulé galerii Zwinger. Další dvě skupiny navštívily Skleněnou manufakturu, netradiční továrnu, ve které se montovaly luxusní limuzíny na zakázku pod značkou phaeton a v současné době je to e-golf. Na další rozvoj elektromobility se chce továrna zaměřit i v blízké budoucnosti. Auta vzdálenější budoucnosti představuje Skleněná manufaktura na svých futuristických modelech. Čas vymezený na exkurze rychle uplynul a my jsme pospíchali na domluvené stanoviště autobusu, který nás bezpečně odvezl ke škole.

Mgr. Dagmar Skálová  

12. 12. 2019 - Česko zpívá koledy

Dne 11. 12. v 18h se na několika místech České republiky rozezněly známé vánoční koledy a písně. Naše škola se již tradičně do tohoto předvánočního projektu zapojuje, a tak se ze školního atria linuly tóny koled jako Pásli ovce valaši či Nesem vám noviny. Společně s rodiči a žáky jsme se naladili na vánoční atmosféru a alespoň na chvíli se zastavili v tomto uspěchaném čase. Pro všechny příchozí byl připravený horký čaj z naší školní jídelny, který při chladném počasí přišel zajisté vhod. Nejenom žáci, ale i rodiče a zaměstnanci školy měli možnost napsat si své přání Ježíškovi, které  poté jako ozdobu zavěsili na vánoční stromek,  který jsme společně rozsvítili v průběhu večera. Věřím, že si každý z nás odnesl kousek vánoční nálady a pohody domů. Děkujeme všem, kteří se této krásné akce zúčastnili a těšíme se, že v této tradici budeme společně pokračovat. Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a spousty vyplněných snů a přání pod stromeček.

11. 12. 2019 - Předvánoční chvilka tance a zpěvu

Dne 10. 12. 2019 jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou Merkur. Své připravené vystoupení ukázaly tanečnice z V. a VII. tříd. Po nich na řadu přišli žáci z I. stupně se svým pěveckým sborem. Děkujeme všem za krásný zážitek.

Mgr. J. Šlaufová a Mgr. L. Linhartová

9. 12. 2019  - Nesem vám noviny - vánoční program

Třídy III. A a III. B se zúčastnily programu v prostorách Krušnohorského muzea v krásné přírodě na Lesné. Již při příjezdu nás přivítal zdejší poník, který nám zastoupil cestu. Program zvaný „Nesem vám noviny“, měl dětem připomenout staré vánoční zvyky, které si samy vyzkoušely. Vyráběly ozdoby z přírodních materiálů, zpívaly koledy, prozkoumávaly zdejší peklo nebo zdobily stromeček pro zvířátka. Exkurze byla velmi zajímavá. Co víc si přát? Snad jen lepší počasí.

Tř. uč. Radimská, Kořínková, pí asistentka Heclová

9. 12. 2019 - Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. k nám do školy zavítal Mikuláš s čerty a anděly. Společně pak prošli I. až V. třídy. Čerti zjišťovali, kdo z dětí mám u nich v pekle nějaký ten hřích. Největší hříšníci se museli vykoupit pěknou písničkou a slíbit, že se polepší. Za odměnu jim Mikuláš a andělé nadělili balíček se sladkou odměnou. Poděkování patří žákům třídy IX. A a IX. B, kteří si celou akci pro své mladší spolužáky připravili.

Za třídy IX. A a IX. B Mgr. Jaroslava Čihařová a Mgr. Jana Vildová

4. 12. 2019 - Vystoupení žáků - Chomutovské Vánoce

V úterý 3. 12. se v odpoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním vystoupení „Chomutovské Vánoce“. Představení uvedli žákyně 5. a 7. tříd svým tanečním vystoupením pod vedením p. uč. Linhartové. Pěveckou část, nacvičenou p. uč. Matoškovou, Šourkovou, Šachovou a Radimskou, zahájili prvňáčci čertovskou básní, na kterou navázali zpěvem tématických písní. Na závěr se představily děti z pěveckého sboru p. uč. Šlaufové. Děkujeme všem zúčastněným žákům, rodičům a p. učitelkám, které děti na vystoupení připravovaly.

25. 11. 2019 - Sametová revoluce

Na naší škole bývá zvykem připomínat si důležité historické okamžiky nějakým zajímavým projektem. Protože si naše země připomínala 30. výročí „sametové revoluce“ a pádu komunismu, bylo pro žáky na 15. 11. připraveno projektové vyučování. Žáci v hodinách společenskovědního semináře budovali a zase bourali berlínskou zeď, strhávali ostnaté dráty na hranicích. V zeměpise tvořili mapy tehdy rozděleného světa a porovnávali se současným stavem. Na chemii zkoumali složení slzného plynu. Jaké typy motorů byly v autech 70. a 80. letech, se zas dozvěděli na fyzice. Na hodinách českého jazyka a dějepisu pracovali s obrazovými materiály a myšlenkovými mapami, dokonce došlo i na soudní tribunál. Vyučující tělesné výchovy si pro žáky připravili spartakiádní sestavy. Každá třída si pak vytvořila svazek klíčů, kterým symbolicky odemkla bránu svobody.

25. 11. 2019 - Dávno – nedávno, projektový den 1. stupeň

V neděli 17. listopadu si lidé připomněli 30 let od uplynutí sametové revoluce. Projektovým dnem dne 15. listopadu jsme se zkusili přenést do doby, která byla realitou před třiceti a více lety. Žáci prvního stupně měli možnost seznámit se se základními historickými fakty, kterým byli schopni ve svém věku porozumět. Po nastínění problematiky dané doby se všichni žáci měli možnost seznámit s dobovými předměty. Učitelé vedli se svými žáky diskuze. Ti dále vytvářeli myšlenkové mapy a tvořili výtvarné práce k danému tématu. Velmi zajímavou částí projektu byla procházka mezi historickými stanovišti u tříd. Následná činnost byla zaměřena na hravé trávení volného času v dřívější době. Žáci si zahráli Člověče nezlob se, skákali gumu, házeli céčka a obecně se bavili bez moderních technologií a vymožeností. Snad si každý odnesl nějaké nové zajímavé informace a strávil příjemné dopoledne netradičním učením.

Mgr. Michaela Martínková

25. 11. 2019 - Poděkování za pomoc při charitativní sbírce pro Klokánek

Milí žáci, vážení rodiče,

mnohokrát Vám děkuji za Vaše příspěvky do charitativní sbírky. Ta se i letos díky vám vydařila a mohli jsme tak společně pomoci dětem v Klokánku. Je velmi důležité, zvláště před Vánocemi, myslet na ty, kteří nemají to štěstí a nemohou tyto svátky trávit ve společnosti svých blízkých. A proto děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili. Velký dík patří dětem, rodičům, ale i všem zaměstnancům školy a zvláště pak žákům ze žákovského parlamentu a dobrovolníkům z 9. ročníků, kteří sbírku zorganizovali.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

3. 11. 2019 - Cesta čtvrťáků do pravěku

Ve druhé polovině října se žáci lV. B a lV. C vydali do chomutovského muzea. V rámci doplnění učiva nového předmětu vlastivědy navštívili stálou expozici  „Pravěk Chomutovska“. Poutavé vyprávění průvodců, prohlídka vystavených exponátů i vyplňování pracovních listů výborně doplnilo znalosti získané ve škole. 

V hodinách výtvarné výchovy a praktických činností si děti vyzkoušely své vlastní „jeskynní malby“, vymodelovaly sošky Venuše či mamuta a zhlédly ukázky z filmu Cesta do pravěku. 

Mgr. A. Šustrová, Mgr. V. Urbanová

29. 10. 2019 - Halloweenská stezka odvahy

Ve čtvrtek odpoledne 24. 10. 2019 se naše škola proměnila v hrůzostrašné místo nejrůznějších zoombie strašidel, klaunů, upírů a vlkodlaků. Žáci a žákyně z 9. ročníků si pro své mladší spolužáky z prvního stupně připravili oblíbenou Halloweenskou stezku odvahy. V přípravě kostýmů a líčení se velice vyřádili, což můžete vidět sami na fotografiích. S některými strašidly bychom se nechtěly potkat ani ve dne, natož v přítmí školy doplněné vydlabanými dýněmi, svíčkami, kostlivci a dalšími rekvizitami, které vyrobili naši žáci společně se svými p. vychovatelkami a p. učitelkami výtvarného výchovy. Všem jim za to patří velký dík. Odvážlivé, nebojácné i bojácné děti doprovázeli na jejich cestě žáci a žákyně z 8. B. Závěrečnou tečkou pro všechny děti byla sladká odměna, osvědčení o účasti a hlavně dobrý pocit, že stezku odvahy zvládly. Co říci na závěr? Doufáme, že se všem tato akce líbila a čtvrteční trošku jiné odpoledne si náramně užili. Děkujeme všem žákům, žákyním, p. vychovatelkám a p. učitelkám za jejich pomoc.

Mgr. Jana Vildová a Mgr. Jaroslava Čihařová

25. 10. 2019 - Halloweenské  dopoledne

Žáci VII.B p.uč. Saloňové připravili úžasné dopoledne druháčkům p.uč. Hüblové. Dopolední učení se neslo ve znamení Halloweena. Nechyběly soutěže, kvízy, strašení a na samotný závěr přehlídka masek. Všichni jsme si to moc užili. Díky sedmáci, jste perfektní.

M.Hüblová

3. 11. 2019 - Halloween ve IV. C

Ve třídě IV. C jsme si celé dopoledne vytvořili halloweenskou náladu. Společně jsme se dozvěděli, proč se svátek Halloween slaví, jaké jsou jeho tradice a zvyky. Poté jsme trochu počítali a trochu opakovali vyjmenovaná slova. Ve skupinách děti vyráběly dýně a učili jsme se strašidelnou pohádku. Děti byly šikovné a tak dopoledne rychle utíkalo.  Nakonec jsme si dali nějaké halloweenské dobroty.

Tř. uč. Veronika Urbanová

16. 10. 2019 - Lesní pedagogika III. B

Dne 27. 9. se třída III. B zúčastnila programu zvaného „Lesní pedagogika“. Děti formou her poznávaly rostliny a zvířata našich lesů. Nepříznivé počasí nám nepřálo, díky vytrvalému dešti jsme museli program ukončit o něco dříve. Ale nás to neodradí! Příští rok na jaře se rádi znovu zapojíme.

Tř. uč. Petra Radimská.

25. 9. 2019 - Exkurze V. B, V. C

Žáci V. B a V. C pod vedením p.uč. Mgr. Ilony Křížové a Mgr. Lenky Linhartové uskutečnili dne 20. září 2019, v rámci vyučovacích hodin vlastivědy, návštěvu hlavního města Prahy. Exkurze se týkala prohlídky Pražského hradu – Katedrála sv. Víta, Vladislavský sál, Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka. Své znalosti z hodin vlastivědy si žáci ještě více prohloubili odborným výkladem průvodkyně a obohatili vlastní prohlídkou historických míst Prahy. Na samotném závěru prohlídky obdržely děti pracovní listy, ve kterých odpovídaly na otázky týkající se Pražského hradu. Jako odměnu za dobře splněné úkoly získaly děti i příslušný certifikát. Exkurze Pražského hradu splnila svůj účel a žáci budou mít i pěknou vzpomínku.

2. 9. 2019 - Zahájení školního roku

 

2018/2019

28. 6. 2019 -FESŤÁČEK - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

Již počtvrté jsme se letos všichni sešli v závěru školního roku, abychom společně přivítali prázdniny a zároveň svým kamarádům, vyučujícím, rodičům, prarodičům a přátelům předvedli, co jsme se ve škole naučili. Nebylo to ovšem o tom, že umíme číst, psát a počítat. Tentokrát šlo o to ukázat, že jsme prima parta, kamarádi, kteří se nestydí a předvedou se v tom, v čem jsou šikovní. Žáci školy si totiž připravili se svými vyučujícími řadu skupinových i sólových vystoupení. Tradičně patřil dopolední program spolužákům a jednalo se vlastně o jakousi „generálku“ na odpoledne. O úvodní vystoupení se postarala bubenická skupina Oklep, která všechny roztančila a naladila na další část programu. Počasí nám přálo, nespadla ani kapka, zato bylo pořádné vedro. Všichni hledali útočiště ve stínu pod stany a pod korunami stromů, osvěžení bylo k dispozici v podobě kropení od chomutovských hasičů. Celá akce vyvrcholila v odpoledních hodinách, kdy se všichni sešli na školním hřišti. Vystupující předvedli krásná představení, od našich nejmenších až po deváťáky, kteří se se školou rozloučili ve velkém stylu. Nechybělo ani zpestření v podobě ukázky zásahu Hasičského záchranného sboru Chomutov při vyproštění osob z vozidla. Ukázka byla zajímavá nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče. Všichni uvítali možnost občerstvit se nejen vodou v naší školní jídelně, k dispozici byla také krájená zelenina, nanuky, točená limonáda či pečená brambora a kukuřice. Velký dík patří Statutárnímu městu Chomutov, které se finančně podílelo na uspořádání našeho festivalu. Díky této dotaci jsme uhradili pronájem profesionálního podia a ozvučení. Celý den se vydařil, s dětmi i všemi ostatními jsme si festival nadmíru užili a už teď se těšíme na další ročník!

logo_skola_mesto.jpg

28. 6. 2019 - Dravci

28. 6. 2019 - Samba

25. 6. 2019 - Třídní výlet IX.C

Žáci IX.C prožili tři pohodové dny na Klínech v Krušných horách. Během svého pobytu se porozhlédli po okolí této malebné obce. Navštívili vodní nádrž Janov, chatovou oblast a město Most. Jízda tramvají z Litvínova do Mostu a zpět byla pro některé zajímavou zkušeností. Poslední den strávili ve sportovním areálu. Zde si zahráli golf, pod vedením sympatických instruktorů byli zasvěceni do lezení, střílení z luku a kuše. Svoji obratnost a odvahu si prověřili v lanovém parku. Oblíbenou akcí na závěr horkého dne se staly balónkové bitvy, které byly příjemným osvěžením.

Mgr. Skálová Dagmar

5. 6. 2019 - Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčky I. C

Dne 4. 6. 2019 se třída I. C vydala na výpravu do knihovny. Cíl byl jasný - beseda o českých pohádkách. Po krátké procházce nás přivítala velmi milá paní knihovnice a seznámila nás s prostředím knihovny a jejím fungováním. Žáci měli možnost prohlédnout si knihy s různou tématikou a v klidu si v nich něco přečíst. Věřím, že se jim návštěva knihovny líbila a brzy si ji zopakují.

Mgr. Michaela Martínková 

27. 5. 2019 - Školní výlet za Harrym Potterem do Bradavic

8. 5. 2019 - I když jsme měli na začátku dne menší zpoždění, stihli jsme projít celý Westminster se spoustou významných míst (Westminster Abbey, Westminster Cathedral, London Eye, Buckinghamský palác, Houses of Parliament, Trafalgar Square, Národní galerie a další). Dopraveni jsme sem byli metrem, které spousta dětí vyzkoušela poprvé (ale ne naposled). Poté následovala pauza na oběd a nákup prvních suvenýrů. Přestože nás přivítalo typicky anglické počasí, první den jsme si v Londýně všichni užili. Lodním taxi jsme jeli směrem k O2 Aréně, kde nás čekal autobus, který nás převezl na místo srazu s rodinami.

9. 5. 2019 -  Tento den jsme strávili převážně v Oxfordu a celý se nesl v duchu Harryho Pottera. V osm hodin jsme se plni zážitků a dojmů ze svých rodin sešli u autobusu a vydali se na cestu do univerzitního města Oxford. Zajímavostí je, že tato univerzita je tvořena 38 oddělenými kolejemi a ne pouze jednou hlavní budovou, jak je tomu zvykem u českých univerzit. Zde jsme navštívili Christ Church College, kde se mimo jiné natáčely scény právě z Harryho Pottera. Poté následovala prohlídka města, kde jsme měli možnost prohlédnout si další z částí univerzity. Po obědě jsme se přesunuli do produkčního studia Warner Bros, kde jsme všichni podlehli kouzlu filmové magie. Už jen při pouhém vstupu do vestibulu byl každý uchvácen plakáty a replikami z filmů, tohle nadšení jen stoupalo. Ve studiu jsme strávili téměř tři hodiny a mnozí z nás by se zde klidně zdrželi i déle. Pro všechny to byl zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat.

10. 5. 2019  poslední den jsme opět strávili v Londýně. Nechybělo ani focení u nultého poledníku, návštěva parku a pohled na Royal Naval College, kde se točila scéna z filmu Thor 2. Poté jsme se vlakem přesunuli do City of London, kde jsme zhlédli The Shard, nejvyšší budovu Londýna, London Bridge i The Monument, Tower of London a prošli jsme si bitevní loď HMS Belfast. Dále jsme zhlédli divadlo The Globe, které založil William Shakespeare. Následně jsme přes Millennium Bridge (který Smrtijedi z Harryho Pottera nezničili doopravdy) přešli k St Paul's Cathedral. Poté jsme se vydali na nákupy do Oxford Street a pak rovnou trajektem domů. Dětem se náš výlet velmi líbil.

22. 5. 2019 - Klub zábavné logiky a deskových her

Na naší škole se od ledna 2019 rozběhl v rámci projektu OP VVV „Klub zábavné logiky a deskových her, ve kterém si žáci měli možnost zábavnou formou procvičit a rozvíjet své logické myšlení.

Na schůzkách žáci se seznámili s hraním piškvorek, strategických her, logických rébusů a her např. monopolů, dostihů a sázek, ubongo, scrable, kamionem po světě, cestujeme po hradech a zámcích a dalších karetních a deskových her.

Pod vedením Mgr. Lenky Linhartové a Mgr. Dagmar Sochorové se setkávaly každé úterý od 13h do 14,30h dvě skupiny po osmi žácích. Jedna skupina byla tvořena žáky 4. C a druhá skupina žáky 5. B a 4. C.

Tento klub letos nekončí, příští rok v říjnu se opět otevře pro další zájemce.

28. 2. 2019 - Tonda Obal na cestách v I. B

Dne 11. února 2019 se na naší škole uskutečnil výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM. Cílem tohoto programu bylo podpořit u žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí a uvědomění si důležitosti třídění odpadů.
Při besedě nezůstalo pouze u třídění odpadu, ale dozvěděli jsme se mnoho užitečných i nových informací o recyklaci – opětovnému využití odpadů jako surovin pro výrobky z recyklovaných materiálů. Překvapením pro mnoho žáků bylo, že se z vytříděného plastového odpadu dá vyrobit například materiál pro výrobu laviček na hřišti, tobogánů v bazénu, výplní do bund, spacáků a mnoho dalšího.

Mgr. Michaela Martínková

14. 2. 2019 - Výstava žákovských prací

Výstavka představuje výtvarné práce žáků, které vznikly převážně v tomto školním roce. V hodinách výtvarné výchovy jsme se, kromě jiných témat, zaměřili i na 100. výročí vzniku naší republiky. V souvislosti s tímto tématem žáci vytvořili například několik zajímavých portrétů prezidentů. Věnovali jsme se i významným událostem, které se staly v letech s magickou osmičkou na konci. Na obrázcích je zachycena také proměna ročních období a zážitky žáků spojené s pozorováním vnějšího světa. Nejedná se o tematický ucelenou výstavku. Je to pouze výseč z celkové tvorby našich žáků v kresbě, malbě, v koláži a některých grafických technikách. Výstavku připravili žáci v rámci předmětu výtvarné činnosti.                    

Mgr. Dagmar Skálová

7. 1. 2019 - Vánoční besídka tříd I. B a VI. B

Bylo to velmi hezké a milé setkání.

7. 1. 2019 - Pátek Tři králové

Prvňáci spojili pracovní činnosti s trochou historie.

17. 12. 2018 - Zámek Libochovice

Ve čtvrtek 29.11.2018 jsme se vydaly třídy II.A, IV.A, IV.B, IV.C. V.B a V.C na zámek Libochovice, kde pro nás byla připravena pohádka „ Když v pekle sněžilo“. Naším úkolem bylo nejenom poslouchat příběh o nebi a pekle, ale také splnit tři úkoly a hlavně vyhnat z pekla zlého skřítka Zmatka. Jak se nám to podařilo si můžete přečíst:

Jednoho mrazivého dne jsme s naší třídou vyrazili na zámek Libochovice. Na zámku nás přivítal čert Šup, díky kterému jsme brzy zjistili, že v pekle zavládl Zmatek. Abychom odhalili, co se přesně stalo, navštívili jsem v nebi svatého Petra. Ten nám dal dopis, který jsem dokázali přečíst pouze u kouzelného zrcadla. Také jsme museli jít do pekelné hospody, kde jsme si zahráli o první pekelný uhlík. Díky nejvyšší kartě –žolík- jsme vyhráli a získali první uhlík pro Lucifera. Mlhou jsme prošli do pekelné kuchyně, kde jsme čertově kuchařce poradili, co dobrého se vaří v našem světě a získali uhlík druhý. Chodbou jsme prošli k andílkovi, kterému jsme pomohli vyřešit hádanky. Za odměnu jsme dostali třetí uhlík. Všechny tři uhlíky jsme odnesli Luciferovi, který díky nim zapálil uhaslý oheň a vyhnal Zmatka zpátky do temnot. Lucifer nás za to obdaroval čokoládovými mincemi. Na památku jsme si mohli koupit vánoční ozdobičky a pak jsme vyrazili zase domů.

Šárka Adamcová IV.A

14. 12. 2018 - Exkurze v porcelánce

Dne 11.12.2018 měla třída IX.C možnost seznámit se s výrobou porcelánu v Klášterci nad Ohří. Nejdříve se žáci dozvěděli základní fakta o historii výroby porcelánu ve světě, v Evropě i v samotném Klášterci nad Ohří. V provozu poznali jednotlivé výrobní fáze i konečný výpal. Ochotní zaměstnanci a také naši průvodci byli velmi vstřícní a vše žákům trpělivě vysvětlovali. V tvořivé dílně si žáci vlastnoručně vyzkoušeli dekorování porcelánu. Po exkurzi zbyl ještě čas nasát předvánoční atmosféru procházkou v zámeckém parku.

Exkurze se nám všem moc líbila a přejeme zaměstnancům, aby jejich porcelán dělal radost stále více zákazníkům u nás i ve světě.

Mgr. Dagmar Skálová                                                  

14. 12. 2018 - Krušnohorské Vánoce v horském areálu Lesná

1.A, 1.B a 1.C

Dne 12.12. se vydaly spojené 1. třídy autobusem do zasněžených hor. Cíl byl jasný – prožít atmosféru Vánoc v tradičním duchu Krušnohorských zvyků. Po cestě, s přibývající nadmořskou výškou, přibývaly centimetry sněhu. V areálu Lesná jsme již vystupovali do pohádkově zasněžené krajiny. Prvňáčci se hned vrhli do peřin nadýchaného prašanu a obdivovali obrovské rampouchy.

Vánoční program probíhal nejprve venku u vyřezávaného betlému. Žáci se seznámili s postavami a příběhem o zrození Ježíška. Následně jsme se odebrali do pekla, kde již všichni čerti spali a znovu se probudí až 5. prosince příštího roku. Obdivovali jsme dřevěné sochy čertů a zahráli si pár čertích her. Další cesta vedla už do vytápěné světničky. Zde si žáci vyrobili svíčku z voskového plátu, vlastní dřevěný betlém a lodičku ze skořápky vlašského ořechu. Seznámili se se štědrovečerní tabulí tak, jak vypadala před sto lety a dozvěděli se spoustu nových informací.  

Závěrem výletu na nás čekal oběd v místní restauraci. Po obědě chvilka odpočinku pro plná bříška a už jsme se mohli vrátit z výletu zpět do školy. Myslím, že máme na co vzpomínat.

Mgr. Michaela Martínková

10. 12. 2015 - Mikulášská nadílka

Dne 5. prosince navštívil žáky 1. stupně Mikuláš s čerty i andělským doprovodem a potěšil je nadílkou. Děti předvedly, jak jsou šikovné. Každá třída měla pro udobření čertů za občasné zlobení připravenou písničku nebo básničku. I v šatnách a ve vestibulu naší školy se čerti s anděly zabydleli. Žáci se mohli po nadílce seznámit s peklem a skončit přímo v nebi, kde byli odměněni andělíčkem, který bude celý rok dohlížet na jejich chování. Mikuláš se za rok vrátí a vše zkontroluje.

Mgr. Dagmar Skálová

1. 11. 2018 - Halloween ve II. B

Celé dopoledne se neslo ve strašidelném duchu. Připomněli jsme si tradice a zvyky na Halloween, řekli jsme si, jak se památka zesnulých slaví v Čechách. Také jsme se učili trochu anglicky a zpívali jsme písničky o strašidlech. Děti vyráběly strašidelnou mumii, vystříhávaly netopýry a vydlabávaly dýně. Dopoledne nám rychle uběhlo, děti byly velmi šikovné a tak jsme stihli vše, co jsme si naplánovali.

tř. uč. Petra Radimská

31. 10. 2018 - Pohádka na předpis - třídy I.A, I.B a I.Ctřídy I.A, I.B a I.C

Dne 18.10. žáci prvních ročníků navštívili Městské divadlo v Mostě, kde zhlédli autorskou pohádku o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě u pana doktora. Viděli jsme divadelní ztvárnění částí několika klasických pohádek. Léčilo se hudbou a smíchem.

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Projektový den – prevence rizikového chování (třídy I. A, I.B a I.C)

Bezpečně vždy a všude – tak znělo heslo, které nás provedlo projektovým dnem zaměřeným na bezpečnost chování v běžných životních situacích. Dne 16.10. bylo pro žáky připraveno několik stanovišť, na kterých jsme se seznámili s technickým vybavením složek integrovaného záchranného systému ČR. Následoval program ve třídě, kdy si žáci vyzkoušeli modelové situace chování v rizikových situacích. Díky interaktivní tabuli jsme si ukázali možnosti řešení nečekaně vzniklých událostí. Žáci prvních ročníků si osvojili telefonní čísla na záchranné složky a výtvarně ztvárnili danou tématiku.

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Ukázkové hodiny MINIHÁZENÉ

Dne 15.10. se žáci I.C v rámci hodiny tělesné výchovy seznámili se základy této sportovní hry. Žáci si vyzkoušeli střelbu na bránu a v družstvech si zasoutěžili. Komu se tento sport zalíbil, může dále své schopnosti rozvíjet v městské sportovní hale.

MINI ŽÁCI A PŘÍPRAVKA (2008 A MLADŠÍ)

Pondělí - 16:00 - 17:30

Středa - 15:30 - 17:00

Oba tréninky jsou v Městské sportovní hale v Chomutově (ul. Mánesova 4980.)

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Projektový den ve II. B

Projekt s názvem „Bezpečně vždy a všude“ zaujal i naše druháčky. Celé dopoledne jsme se věnovali prevenci bezpečného chování nejen v dopravě, ale i v různých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás. Na hřišti se děti dozvěděly mnoho zajímavého od hasičů a policistů, kteří dětem předváděli praktické ukázky 1. pomoci. Nejvíce děti zaujala hasičská auta včetně jejich vybavení. Děti si mohly vyzkoušet dýchací masky nebo jak se sedí v kabině za volantem .

Ve třídě dále zhlédly poučná videa o kterých jsme diskutovali a na závěr měli žáci za úkol namalovat panáčka z dopravních značek, které si zapamatovali. Věřím, že získané dovednosti zvládnou žáci využít i v běžném životě a budou se chovat tak, aby neohrožovali život svůj i druhých lidí.

Tř. uč. Radimská

15. 10. 2018 - Výuka v lese

Stejně jako v loňském roce se třída II. B zúčastnila zajímavé výuky v lese. Vše proběhlo pod vedením zkušené Martiny Zdiarské, která každoročně připravuje pestrý výukový program pro děti různého věku. Děti plnily úkoly, hrály různé hry a dozvěděly se mnoho zajímavého o lesních zvířatech. Počasí nám velmi přálo, lesem prosvítaly podzimní hřejivé sluneční paprsky. Prošlapali jsme lesní cestičky křížem krážem, z kopce do kopce, a tak není divu, že některé děti trošku bolely nožičky. Ale i přesto není nad to, pobývat na čerstvém vzduchu, než jen stále sedět ve školních lavicích.

Tř. uč. Petra Radimská

 

10. 10. 2018 - Poděkování

I v letošním školním roce budou dívky z 8. ročníků v rámci praktických činností vařit. Třída VIII. C bude sladěna do růžových zástěr, které jim ušila naše paní sekretářka Katrin Holečková. Jak jim to sluší, můžete vidět na přiložené fotografii. Touto cestou jí děkuji a dívkám přeji, ať se jim v nových zástěrách dobře vaří a uvařené dobroty jim chutnají.

Mgr. Jana Vildová

 

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci